Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Преместване в друга детска градина
12.1. Как мога да заявя, че желая преместване в друго детско заведение и получаваме ли точки за предимство?
Към момента няма опция за преместване в системата. Моля, добавете желаното детско заведение в кандидатурите на детето и то ще участва в следващите класирания. В случай че има свободни места и се класира, ще имате възможност да го преместите. Предимство за преместване не се начислява.

12.2. Детето ми е класирано и записано през ИСОДЗ, но желая да го преместя. Какво е необходимо, за да мога да ползвам пак точките от поредността на желанието, по което е класирано?

В рамките на текущата учебна година, в която е записано, няма да можете да ползвате отново тези точки, освен ако не го отпишете от детското заведение, което посещава към момента. Тези точки автоматично ще бъдат възстановени за следващата учебна година.
 

Търси детска градина