Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Случайни номера

9.1. Как ще се класират децата с равен брой точки и подточки?
Всички деца се нареждат в списъка с чакащи по точки. При равен брой точки и подточки, ще се нареждат по азбучен ред. При попадане в гранична група по време на класирането ще се генерират случайни номера. По-малките номера ще са с предимство.

9.2. Какво означава термина „гранична група”?
Става въпрос за тези групи с равен брой точки и подточки, които са на границата на прием в детското заведение. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки (примерно, 8.1 т.). Тези 10 деца с 8.1 точки всяко образуват граничната група.

9.3. Случайният номер ще включва ли час и минута на подаване на заявката? Ще имаме ли по-големи шансове, ако подадем заявка в по-ранен час?
Не. Няма да има заявки за входящ номер! Случайните номера ще се получават автоматично от системата на случаен принцип за всички кандидатури, за всяко класиране.

9.4. Няма ли системата да се претовари пак, когато се заявяват входящи номера?
Не. Няма да има заявяване на входящи номера. Няма предпоставки за претоварване.


9.5. Детето ми има активни кандидатури за настоящата учебна година, необходимо ли е да ги потвърдим за следващата учебна година или ще се прехвърлят автоматично?
Кандидатурите за настоящата 2015/2016 учебна година няма да се прехвърлят автоматично за следващата учебна година. Необходимо е да направите кандидатури за учебната 2016/2017 г. след обявяването на свободните места на 22.02.2016 година.
В периода 22.02.2016-12.05.2016 родителите могат да добавят, премахват или пренареждат кандидатурите си за първото класиране с прием от месец септември 2016 година.

9.6. Ако детето ми не е класирано на първото класиране, кандидатурите запазват ли се?
В случай че детето Ви не се е класирало на първото класиране с прием от месец септември, кандидатурите остават активни и за следващите класирания, т.е. няма нужда да ги добавяте наново.
 

9.7. Желая да запиша детето си в детска градина от месец септември 2016 г. Трябва ли да кандидатствам отсега? И това дава ли ми предимство при класиранията за следващата учебна година?
Не, по-ранното кандидатстване не ви носи предимство, тъй като случайните номера се генерират в момента на класиране. Изчакайте да бъдат обявени свободните места за учебната 2016/2017 година.

 

Търси детска градина