Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Шансове за прием в детска градина

8.1. Как мога да преценя дали имаме шансове за прием в някое детско заведение?
Място в списъците не е добра индикация за шансовете за прием. Всички са кандидатствали на много места. Например, ако едно дете с висок брой точки бъде прието по първо желание, неговите кандидатури ще бъдат премахнати от всички други опашки. Те ще се предвижат напред. В момента не може да определите кои кандидатури реално ще останат на опашката при класиране. Следователно, не може да определите какви са реалните шансове за прием.

8.2. Защо в едно детско заведение имаме едни брой точки, а в друго - други точки?
Точките, които получавате можете да видите в секция "Критерии/точки" в профила на детето Ви. Към тях се прибавят за 1-во, 2-ро и 3-то желание за детски градини съответно 3, 2 и 1 т., затова има разлика в общите точки за първото, второто и третото детско заведение в кандидатурите на детето Ви. Предимство по допълнителните критерии се ползва само, ако те са приети от педагогическите съвети на конкретните ОДЗ/ЦДГ, за самостоятелните ясли важат всички допълнителни критерии. Тази информация може да видите на страниците на детските заведения, в които детето Ви кандидатства.

8.3. Защо детето ми отива назад в списъка на чакащи?
Списъците с чакащи деца не са статични, тъй като родителите имат възможност да разместват кандидатурите на децата си по всяко време, съответно данните в тези списъци се променят динамично.

 

Търси детска градина