Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Социални критерии за детска градина

6.1. Опашките на социалните (40%) и общите (60%) критерии отделно ли ще се виждат за всяка градина?
Да, опашките от квотата за социални критерии ще са отделни от общите опашки.

6.2. Деца с ТЕЛК или хронични заболявания, които кандидатстват за детско заведение, ще получат ли точки?
Съгласно т.2.2.4 от Правилата за прием, децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ.

 

Търси детска градина