Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Столична община

Въпроси и отговори за кандидатстване за детска градина на територията на Столична община за деца, родени 2007 г. и по-малки, кандидатстващи във всички общински детски заведения в Столична община за учебната 2013/14 г.Общи въпроси
1.1. Трябва ли да ходя до детското заведение за кандидатстване?
Кандидатстването и класирането в столичните общински ОДЗ, ЦДГ и СДЯ се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ). Няма нужда да ходите на място до детското заведение за кандидатстване, освен ако не желаете регистрацията на детето ви в системата да се извърши от директора на детското заведение (напр. ако нямате достъп до Интернет или имате проблеми с регистрирането на детето в системата).

1.2. Детето ми трябва да постъпи в подготвителна група, което е задължително. Какво да правя, ако няма места в подготвителна група в детска градина?
Деца, които не са посещавали детско заведение ще бъдат насочвани към подготвителните групи в училищата. За всички деца на възраст за подготвителна група са осигурени места в ОДЗ/ЦДГ или училищата. Свържете се с директорите на близките до Вас училища.

1.3. Детето ми е родено през месец януари 2014 година, ще може ли да кандидатства с набор 2013 за учебната 2016/2017 година?
Децата, родени през месец януари 2014 г. ще имат възможност да кандидатстват с предния набор, но след като класиранията влязат в текущ режим на прием, т.е. след месец септември 2016 година. За целта ще бъдe публикувана новина на сайта на ИСОДЗ, секция "Новини".

1.4. Нямам компютър и не мога да ползвам интернет. Какво да направя, за да кандидатствам?
Отидете на място в детското заведение и писмено заявете информацията за Вашето дете и реда на кандидатурите, които желаете. Директорът на детското заведение ще въведе информацията за Вашето дете и ще извърши необходимите действия от Ваше име. Следете списъците на класираните при тяхното изнасяне пред детските заведения.

1.5. Кои са основните дати за прием в общинските детски заведения през календарната 2016 година?
Основните дати са:
22.02.2016 г. – обявяване на свободните места за набори 2013, 2014 и 2015 с прием от месец септември 2016 г.;
22.02.-12.05.2016 г. – възможност за актуализиране на информацията в профила, за добавяне, премахване и разместване на кандидатури;
13.05.2016 г. – първо класиране (под граждански контрол);
14.05.2016 г. - публикуване на резултатите от първото класиране, проведено под граждански контрол.

За повече информация Вижте секция „Календар” в сайта:  http://kg.sofia.bg/?page=cal

1.6. Детето ми посещава яслена група в общинско ОДЗ. Трябва ли да кандидатстваме за 1-ва градинска група от септември?
Не. Децата, които са записани в общински ОДЗ-та автоматично продължават в следващата група през септември.

1.7. Какво означава неактуализиран / непрехвърлен профил?
Това се отнася само за тези деца, чиито регистрации са направени преди приемането към регламента от 2009 г., и не са потвърдени потребители в ИСОДЗ.  

1.8. Детето ми навършва 3 години през март и посещава самостоятелна детска ясла. Ще може ли да посещава яслата до септември или ще бъде изписано още през март?

Съгласно чл.2, ал. 2 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, децата в самостоятелните детски ясли ще бъдат изписвани от 1-ви септември в годината, в която навършват 3 години, или по желание на родителите преди този срок.

1.9. Детето ми е родено 2015 г. през декември. Ще мога ли да кандидатствам за прием от септември, въпреки че няма да имаме навършени 10 месеца?
Да, ще можете. Всички деца, родени 2015 г. ще могат да кандидатстват с набора си, независимо от датата на раждане. Ако детето бъде класирано, съгласно т. 2.3.9. от правилата за прием директорът на детското заведение може да запази мястото до 90 дни, считано от 15.09.2016 година. При неспазване на срока за постъпване и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ невъзможността детето да посещава детско заведение, незаетото място ще се обяви за свободно на следващото класиране, а детето ви няма да може да кандидатства за съответното детско заведение до началото на следващата кампания.

1.10. Детето ми е набор 2013, но е родено в края на годината и към месец септември няма да има навършени 3 г.Ще може ли да участва в класиранията за 1-ва градинска група?
Да, ще може да участва в класиранията за 1-ва група. Според сегашния регламент, всички деца кандидатстват с набора си през системата, без значение през кой месец от годината са родени.

1.11. Кога и как едно дете може да кандидатства със сменен набор (друга възрастова група, различна от годината на раждане на детето)?
На класиранията с прием от месец септември не се разрешава кандидатстване със сменен набор.
Съгласно т.2.2.7. от Правилата за прием  и реда, определен от дирекция "Образование" при Столична община, смяна на набора за кандидатстване се допуска за текущите класирания и при условие, че има обявени свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възрастова група.  Родителите могат да заявят желанието  за промяна на набора за кандидатстване на детето чрез секцията "Форма за обратна връзка" в ИСОДЗ.

1.12. Искам да направя регистрация на детето си, но не мога да въведа данните за бащата, тъй като той фигурира вече в друг семеен профил.
Направете регистрация на детето си в системата, без да въвеждате бащата, след което ни изпратете ЕГН и трите му имена чрез формата за обратна връзка, за да го добавим в семейния профил. 

1.13. Бащата на детето не е българин и няма ЕГН. При регистрация системата не приема попълненото за бащата без ЕГН.
Моля, направете регистрация на детето, без да въвеждате данните за бащата, след което ни изпратете имената му и рождената дата и година чрез формата за обратна връзка, за да го добавим в семейния профил.

1.14. Не съм съгласен с някои от правилата за прием. Какво мога да направя?
Може да се обърнете с писмо към Работната група, за да бъде взето мнението Ви при обсъждане на евентуални подобрения на правилата за следващата година. Депозирайте писмото в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33.
 

1.15. С бащата на детето не живеем заедно. Това носи ли предимство?
Деца на разведени или разделени родители не получават предимство според сегашния регламент, затова и няма секция, в която да се упомене такъв факт.

 
Свободни места

2.1. Обявените свободни места за септември са по-малко от общия брой места за съответния набор. Защо?
Защото общия брой места включва и децата, които са записани в детското заведение в предходни години и автоматично се прехвърлят към съответната група през септември.

2.2. Защо групите навсякъде са препълнени? Не се ли намалява качеството на услугата?
Това действително е сериозен проблем. От една страна, трябва да се търсят всички възможни резерви, за да се приемат повече деца в условия на остър дефицит. От друга страна, не бива да се допуска намаляване на качеството на услугата под определен минимум. Отговорността и правото да определят баланса между тези две противоречиви изисквания е на директорите.

2.3. Децата с хронични заболявания отново ли през системата трябва да кандидатстват?
Съгласно т.2.2.4. от Правилата за прием, децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ. Директорката е длъжна, ако приеме детето, да въведе тази информация в системата, поради тази причина е необходимо да има създаден профил.

 
Регистриране за детска градина

3.1. Нямаме регистрация, а желаем да кандидатстваме за септември. Какво да направим?
Трябва да направите профил на семейството в ИСОДЗ (виж връзката "Нова регистрация"), като въведете необходимите данни за родителите/настойниците и децата.
За да участва детето в класиранията, трябва да добавите кандидатури за желаните детски заведения след обявяването на свободните места на 22.02.2016 година.

3.2. Как да направя нова регистрация?
Следвайте тези инструкции:
http://kg.sofia.bg/?page=news&id=160
Можете да видите кратко филмче, показващо процеса по създаване на нов профил тук.

3.3. Не съм регистрирал втория родител. Как мога да го направя?
Натиснете бутона „Добави родител” в началната страница на профилите. Въведете ЕГН и имената на втория родител и натиснете бутона "Запиши". След това попълнете необходимите данни в профила на втория родител (адресна регистрация на територията на Столична община, трудов статус, месторабота, район по месторабота), за да получите пълния брой точки.  

3.4. Искам да регистрирам ново дете в семейството. Как мога да го направя?
Натиснете бутона „Добави дете” в началната страница на профилите. Въведете ЕГН и имената на детето и натиснете бутона "Запиши". След това попълнете необходимите данни в профила на детето.
Децата, въведени в един профил, трябва да живеят на едно и също място и да имат една и съща адресна регистрация.
Ако имате деца, които живеят на друго място, не може да ги добавяте като членове на семейството.
Деца над 18 години са членове на семейството, ако продължават
образованието си като редовни студенти.

3.5. Мога ли да поправя данните на родителите, да сменя първия родител с втория заради адресната регистрация?
Няма значение кой от родителите е записан първи. Достатъчно е адресът на местоживеене на семейството, който сте заявили в профила, да фигурира в една от личните карти на родителите, или да имате удостоверение за настоящ адрес.

3.6. При кандидатстването с ЕГН-то за второто дете, се изписва, че ЕГН-тата на първото дете, и нашите със съпруга ми вече са в системата и не ми дава по-нататъшен достъп. Как точно да кандидатствам за второто дете?
Най-вероятно първото дете е добавено в системата от директорката на детското заведение, в което сте кандидатствали, при стартирането на системата или сте забравили потребителското си име и парола за вход в ИСОДЗ. Моля подайте данните за второто дете (ЕГН и имена) и единия родител (ЕГН, имена и актуален e-mail адрес) чрез формата за обратна връзка. Детето ще бъде добавено към семейния профил, а на посочения e-mail адрес ще получите парола за достъп до системата.

3.7. Кандидатствахме в СДЯ с молба на хартиен носител. Сега не успявам да регистрирам детето си.
Данните на детето са добавени от директорката на яслата в системата, поради тази причина не можете сами да ги добавите. Моля изпратете чрез формата за обратна връзка ЕГН и трите имена на детето и един от родителите, както и валиден имейл, с който ще можете да влизате в семейния си профил.

 
Кандидатстване за детска градина

4.1. Детето ми все още няма навършени 10 месеца. Можем ли да кандидатстваме от сега за догодина?
Не. Може да се регистрирате, но във всички градини ще получите надпис „Избрали сте заведение, в което няма подходяща група за Вашето дете”, ако се опитате да добавите кандидатури. Изчакайте обявяването на свободните места за прием от септември следващата година. Свободните места ще се обявят в края на февруари. Тогава ще може да добавите кандидатури.

4.2. Как стоят нещата с интернет записването за ясли?
От календарната 2012 година процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца в СДЯ се извършва чрез ИСОДЗ. Направете регистрация на детето и създайте желаните кандидатури.

4.3. Пази ли се ред за следващата година или пак наново трябва да се регистрираме?
Ако имате семеен профил в ИСОДЗ, не е необходимо да се регистрирате отново.
Възможно е обаче да са настъпили промени в данните за родителите/настойниците (напр. промяна в адресната регистрация, промяна на трудовия статус или местоработата) или в членовете на семейството, които задължително трябва да се отразят в семейния профил.
Не се пази ред за следващата година. Ако имате активни кандидатури, те ще бъдат премахнати на 22.02.2016 г. преди обявяването на свободните места за учебната 2016/2017 година.
След обявяването на свободните места, трябва да добавите кандидатури за желаните от вас детски заведения.

 
Общи критерии за детска градина
5.1. Кога се доказват критериите?
Критериите се доказват на място в момента на записване на детето в детското заведение, като се  представят всички необходими документи.
Ако документите не съответстват на заявените критерии, директорът ще откаже записване. Родителите/настойниците носят отговорност за данните, въведени в профилите и за заявените от тях  критерии.

5.2. Как мога да откажа вече заявен критерий?
Натиснете бутона „Откажи” срещу вече заявен критерий. Ако искате да заявите критерия отново, натиснете „Заяви” и въведете исканата информация.

5.3. Ние живеем под наем, но нямаме регистрация на този адрес. Как да докажем, че живеем там?
Трябва да направите адресна регистрация (постоянна или настояща) по местоживеене на семейството. Съответно, при записване ще трябва да представите или лична карта за постоянна регистрация, или удостоверение от съответната общинска администрация за регистрация на настоящ адрес, издадено преди датата на класиране на детето.

5.4. И двамата родители имаме различни адресни регистрации от реалното местоживеене на семейството. Трябва ли да си сменяме личните карти?
Няма нужда да сменяте лични карти, ако постоянният адрес на поне един от родителите е на територията на Столична община. Достатъчно е да имате регистрация по настоящ адрес там, където реално живее семейството. Ако детето бъде класирано, трябва да представите удостоверение за настоящ адрес, издадено от съответната общинска/районна администрация преди датата на класиране.

5.5. Не живея с бащата на моето дете и нямам добри отношения с него, въпреки че родителските му права не са отнети. Как да докажа точка за него по К2?
Трудовият статус на бащата трябва да се докаже при записване. Ще трябва да вземете служебна бележка директно от работодателя на бащата.

5.6. Съпругът ми работи в чужбина, ще ми признаят ли бележката, естествено преведена и легализирана и колко време преди това мога да я извадя?
Изисква се преведена и легализирана служебна бележка от работодателя, ако родителят работи в страна от Европейския съюз. Документът трябва да е издаден не по-рано от един месец преди датата на класирането.
Работа в държава, която не е членка на ЕС, няма да бъде призната.

5.7. Аз съм редовен студен и едновременно с това работя. Мога ли да ползвам две точки по К2 и К3?
Не. Може да ползвате само една точка – или като работещ, или като редовен студент. Сумата от точките по К2 и К3 не може да надвишава 1 за всеки родител.

5.8. Как стои въпросът с майките студентки по майчинство? Аз в момента съм прекъснала за 1 година по майчинство напълно правомерно и със запазени студентски права.
Да, ще ползвате 1 точка - точно както работещите родители в отпуск по майчинство.

5.9. До кога се отчита К5 – до записването ли или до момента на тръгване на детската градина?
Месеците посещение на ясла се отчитат към момента на записването. С включването на СДЯ в системата, вече не е необходимо това предимство да се заявява от родителя в профила и да се представя служебна бележка от директора на яслата при записване. Посещаващите деца вече фигурират в ИСОДЗ и предимството ще се начисли автоматично.

5.10. За кои набори важи тази точка по К5?
Внимание! Точката по К5 важи само за кандидатстване в 1-ва група от септември, т.е. за набор 2013! Това предимство няма за цел да улесни преместване от една ясла в друга, а да даде по-близки шансове на деца, посещаващи самостоятелна детска ясла за прием в 1-ва градинска група с тези, които са в яслени групи в ОДЗ и преминават автоматично. 

5.11. Детето ми в момента посещава частна ясла, това дава ли предимство?
Предимство по К5 ползват деца, посещаващи самостоятелни общински детски ясли на територията на Столична община при кандидатстване в 1-ва градинска група. Критерият не включва частните такива или яслените групи на ОДЗ.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3

Търси детска градина