Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
6 нови детски градини в София до края на 2012 г.

За пет години са открити 45 нови сгради за детски градини и са приети над 4500 деца. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Ирина Савина, заместник-кмет на Столична община по направление „Инвестиции и строителство”.

До края на 2012 година ще бъдат въведени в експлоатация още 6 нови детски градини, както и 2 основно реконструирани сгради, чието строителство е започнало през 2011 г. Това ще осигури около 1000 нови места за деца в детски градини.

Така успяхме да преодолеем недостига на места в районите „Нови Искър”, „Кремиковци”, „Панчарево” и „Банкя”. Чувствително намаля и броят на чакащите за прием в първа група деца - от 5000 през 2007 г. към настоящия момент те са около 2600. Успоредно с това успяхме да изпълним предписанията на „ПАБ-СДВР” и с откриването на детската градина във „Волуяк” преди броени дни успешно завършихме мярката за построяване на нови детски градини на мястото на пожароопасни сгради, в която инвестирахме над 30 млн. лв. В края на 2005 г. тези сгради бяха 20 на брой и трябваше да бъдат затворени. Така изпълнихме обещанието си новите детски градини да отговарят на всички изисквания, каза тя.

 

Търси детска градина