Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)
Класиране на 29.11.2014 г. за прием в детски градини в Столична община

Класирането на 29.11.2014 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:
Набор 2008 - Класирани са 16 деца

Набор 2009 - Класирани са 40 деца

Набор 2010 - Класирани са 48 деца

Набор 2011 - Класирани са 66 деца

Набор 2012 - Класирани са 34 деца

Набор 2013 - Класирани са 12 деца

Набор 2014 - Класирани са 0 деца

Резултатите от класирането са достъпни в страниците на градините на публичния сайт (секция „Детски градини") – КЛАСИРАНИ на 29.11.2014 г.

Днес родителите на новокласираните деца, ще получат съобщения по е-поща.

Записването на новокласирани е от 01.12.2014 до 05.12.2014 г.

 

Търси детска градина