Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Детска Градина"Славейче"/"Червената шапчица"

Адрес
Милин камък No 9, 8600 Ямбол, Ямбол
Телефон
+359 (0)46 66-94-72
Вид
Държавна
ЦДГ No 13 "Славейче" Ямбол е целодневна детска градина с общинско финансиране.

От 2010 г. детската градина е закрита с решение на общински съвет Ямбол и преобразувана като филиал на детска градина "Червената шапчица".

Екипът на Детски градини.com изказва специална благодарност на Анета Момчева за информацията!
Карта