Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Детска Градина "Слънце"

Адрес
УЛ. "Ал.Стамболийски" No 16, 8600 Ямбол, Ямбол
Телефон
+359 (0)46 66-34-71
Вид
Държавна
ЦДГ No 17 "СЛЪНЦЕ" е целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта