Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Детска Градина "Люляците"

Адрес
ул.Чая No 2, 8600 Ямбол, Ямбол
Телефон
+359 (0)46 663489
Вид
Държавна
ЦДГ No 18 "Люляците" е целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта