Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Детска Градина "Валентина"

Адрес
ул."Българка" No 18, 8600 Ямбол, Ямбол
Телефон
+359 (0)46 66-34-86
Вид
Държавна
ЦДГ "Валентина" No 5 е целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта