Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Враца

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Детски Свят"

ул."Войнишка", Враца
www.visit.vratza.com/index.php?r=edu/detski/cdg15&lang=bu&t=...

Обединено Детско Заведение "Детски Свят" Обединено Детско Заведение "Детски Свят" - целодневна детска градина с общинско финансиране. Намира се в най-живописното и екологично място в града - между Врачанския балкан и река Лева. Децата са разпределени в три групи, една от които подготвителна. ...

Телефон+359 (0)92 624281
E-mail

Обединено Детско Заведение "Зора"

ж.к. "Дъбника", Враца

Обединено Детско Заведение "Зора" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)92 663877
E-mail

Обединено Детско Заведение "Радост"

ж.к. "Дъбника", Враца

Обединено Детско Заведение "Радост" Обединено Детско Заведение "Радост" - целодневна детска градина с общинско финансиране. Детската градина е с 30-годишна традиция в предучилищното възпитание. Организацията и провеждането на възпитателно-образователния процес включва и гражданско възпит ...

Телефон+359 (0)92 661328

ОДЗ "Брезичка"

ул."Кр. Бързаков" 4А, Враца
www.brezichka.free.bg

ОДЗ "Брезичка" Детското заведение се намира в ж.к. "Младост". Сградата му е самостоятелна, просторна, разположена в голям двор с площадки за всяка група.ОДЗ "Брезичка" разполага с: - просторни и светли занимални, всяка със собствен облик и интериор; - музикален салон; ...

Телефон0884314583
E-mail

ЦДГ № 2 “Звездица”

ж.к. "Дъбника", Враца
www.visit.vratza.com/index.php?r=edu/detski/cdg2&lang=bu&t=1

ЦДГ № 2 “Звездица” Сградата на ДГ се състои два корпуса, свързани помежду си с просторни фоайета. Строена специално за деца , и днес тя отговаря на съвременните изисквания за детска здравословна среда за обучение и възпитание - с отделни спални, занимални и физкултурен сало ...

Телефон092/4-90-71, +359 (0)92 62-14-56
E-mail

Целодневна Детска Градина "Българче"

ул."Васил Кънчов" No 52, Враца

Целодневна Детска Градина "Българче" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)92 623337
E-mail

Целодневна Детска Градина "Вълшебница"

ул."Козлодуйски бряг" 7, Враца

Целодневна Детска Градина "Вълшебница" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)92 624194

Целодневна Детска Градина "Детска Вселена"

ул. "Дико Илиев" No 17, Враца
www.cdg14.bgpolis.eu

Целодневна Детска Градина "Детска Вселена" В ЦДГ No14 "ДЕТСКА ВСЕЛЕНА" се обучават, възпитават и отглеждат деца от 3 до 7 години, съобразно образователните програми за предучилищна подготовка и образование, одобрени от МОН.Децата имат възможност за обучение по английски език, карате и народни тан ...

Телефон+359 (0)92 661275; +359 (0)887 300 366
E-mail

Целодневна Детска Градина "Дъга"

ул."28 октомври" 7, Враца

Целодневна Детска Градина "Дъга" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)92 624657
E-mail

Целодневна Детска Градина "Европейчета"

ул."Полк. Кетхудов" No 14, Враца

Целодневна Детска Градина "Европейчета" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)92 626240
E-mail