Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Зорница", с. Дралфа

Адрес
ул. “Република“ №1, п.к. 7782, с. ДралфаТърговище
Телефон
+359 (0)6027 373
Вид
Държавна
Директор
Валентина Радева Цонева
Целодневна Детска Градина "Зорница" (Село Дралфа) - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта
СНИМКИ (4)