Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина No 7 "Снежанка"

Адрес
кв. Запад 1, 7700 Търговище, Търговище
Телефон
+359 (0)601 64819
Вид
Държавна
Директор
Даниела Тодорова Райкова
Целодневна Детска Градина No 7 "Снежанка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта
СНИМКИ (7)