Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина № 8 "Слънце"

Адрес
ул. "Кубрат", Търговище
Телефон
+359 (0)601 62506
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина № 8 "Слънце" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта
СНИМКИ (1)