Печат |  Затвори прозореца

Целодневна Детска Градина "Щастливо Детство", с.Голямо ново

Телефон
+359 (0)6064 06064266
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Щастливо Детство" (Село Голямо ново) - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Печат |  Затвори прозореца