Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина Nо 6 "Пролет"

Адрес
ул."Трети март", Търговище
Телефон
+359 (0)601 63895
Вид
Държавна
Директор
Димитринка Иванова Атанасова
Целодневна Детска Градина "Пролет" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта
СНИМКИ (3)