Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Приказка" с филиал с. Лиляк

Адрес
кв. ЗАПАД 2, Търговище
Телефон
+359 (0)601 64852
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Приказка" с филиал с. Лиляк - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта