Печат |  Затвори прозореца

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Голямо Соколово

Телефон
+359 (0)6061 06061-269
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Голямо Соколово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Печат |  Затвори прозореца