Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Голямо Соколово

Телефон
+359 (0)6061 06061-269
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Голямо Соколово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта