Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина No 2 "Осми Март"

Адрес
ул."Н. Рилски" 2, Търговище
Телефон
+359 (0)601 62460
Вид
Държавна
Директор
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
Целодневна Детска Градина No 2 "Осми Март" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта
СНИМКИ (5)