Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Мир", с. Търновца, филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец

Адрес
ул.”Г. Сарджев” №18, с. ТърновцаТърговище
Телефон
+359 (0)6003 364
Вид
Държавна
Директор
Снежана Радева Димитрова
Целодневна Детска Градина "Мир", с. Търновца, филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта
СНИМКИ (5)