Печат |  Затвори прозореца

Целодневна Детска Градина "Калинка", с. Росина, филиал с. Кръшно

Телефон
+359 (0)6027 403
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Калинка", с. Росина, филиал с. Кръшно - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Печат |  Затвори прозореца