Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Калинка", с. Росина, филиал с. Кръшно

Телефон
+359 (0)6027 403
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Калинка", с. Росина, филиал с. Кръшно - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта