Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Детска Радост", с. Лиляк

Адрес
ул.Люляк No 4, с. ЛилякТърговище
Телефон
+359 (0)6020 06020/427
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Детска Радост" (Село Лиляк) - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта