Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Търговище

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Голямо градищ...

Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Село Голямо градище) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)60370 212
E-mail

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Голямо Соколо...

Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Голямо Соколово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6061 06061-269

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Макариополско

ул."Ц .Райнов" №6, с. МакариополскоТърговище

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Макариополско Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Село Макариополско) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6026 240
E-mail

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Руец, филиали...

ул."П. Къдрев" 28, с. РуецТърговище

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Руец, филиали с. Кралево и с. Овчарово - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6024 225

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Село Подгориц...

ул."Градина" 1, с. ПодгорицаТърговище

Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Село Подгорица) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6023 279

Целодневна Детска Градина "Радост", с. Маково

Целодневна Детска Градина "Радост" (Село Маково) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6004 235

Целодневна Детска Градина "Радост", с. Пробуда

Целодневна Детска Градина "Радост" Село Пробуда) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6022 06022/280

Целодневна Детска Градина "Радост", с. Стража

ул.Георги Марков 1, с. СтражаТърговище

Целодневна Детска Градина "Радост" (Село Стража) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6062 310

Целодневна Детска Градина "Свети Свети Кирил и Методий"...

Целодневна Детска Градина "Свети Свети Кирил и Методий" (Село Буйново) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6066 269

Целодневна Детска Градина "Щастливо Детство", с.Голямо ...

Целодневна Детска Градина "Щастливо Детство" (Село Голямо ново) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6064 06064266