Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Баячево

Адрес
УЛ. "в. Левски" 83, с. БаячевоТърговище
Телефон
+359 (0)6063 06063/225
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Село Баячево)- целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта