Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина No 5 "Червената Шапчица" с филиал в с. Стража

Адрес
ул."Любен Каравелов", No 29, Търговище
Телефон
+359 (0)601 64942
Вид
Държавна
Директор
Радка Стойнова Петрова
Целодневна Детска Градина No 5 "Червената Шапчица" с филиал в с. Стража - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Уебсайт: http://цдг5.com/
Карта