Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина No 11

Адрес
ул."Скопие" No 6, Търговище
Телефон
+359 (0)601 64684
Вид
Държавна
Директор
Димитринка Иванова Атанасова
Целодневна Детска Градина No 11 - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта
СНИМКИ (2)