Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина No 3 "Здравец" с филиал в с. Разбойна

Адрес
ул."Стефан Куцаров" 7, Търговище
Телефон
+359 (0)601 6-3298
Вид
Държавна
Директор
Йорданка Лилова Йорданова
Целодневна Детска Градина No 3 "Здравец" с филиал в с. Разбойна - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта
СНИМКИ (4)