Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Букет"

Адрес
ул."Ал. Стамболийски" 97, Търговище
Телефон
+359 (0)601 64912
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Букет" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта