Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Обединено Детско Заведение "Пчелица"

Адрес
ул."Н. Симов" 6, Търговище
Телефон
+359 (0)601 63972
Вид
Държавна
Ясла
  • Налична група/и за ясла
Обединено Детско Заведение "Пчелица" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта