Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Частна немска детска градина и предучилище “Дойче шуле”

Адрес
ул. "Николай Хрелков" 42А, София
Телефон
957 60 41 и 955 03 67; GSM 0889/98 64 91
Вид
Частна
Немска детска градина и английска детска градина - за деца от 2 до 5.5 години.
В немската детската градина нa DEUTSCHE SCHULE обучението и възпитанието на децата се провежда изцяло на немски език при учителки и възпитателки германки и българки.
В английската детската градина нa DEUTSCHE SCHULE обучението и възпитанието на децата се провежда изцяло на английски език при учителки и възпитателки англичанки и българки.
Обучението е целодневно или полудневно.
Немско предучилище и английско предучилище - за деца от 5.5 до 7 години.Обучението и възпитанието на децата се осъществява 4 1/2 астрономически часа на немски език респ. на английски език и 3 1/2 астрономически часа на български език.бучението на немски и английски език се извършва по собствена авторска учебна програма, доказала ефективността си вече 15 години, която включва и предметно обучение на чуждия език – математика, природознание, музика, логическо мислене, изобразително изкуство, ръчен труд.
В обучението на български изцяло спазваме програмата на МОН за предучилищна подготовка.
Карта