Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

129 ЦДГ "Приказен свят"

Адрес
ул. "Косово поле" №3, София
Телефон
+359 2/859 6149
Вид
Държавна
Директор
Адриана Кацарова
Животът в детската градина е наситен с радостни събития. Създадени са традиции за честване на различни празници. Със своята красота, яркост и емоционалност всеки празник оказва комплексно въздействие върху духовния и емоционален свят на малчуганите, а така също стимулира и техните изяви и творчески потенциал.Специално внимание се отделя за екологичното възпитание. Децата се научават, че природата е цялостна и неделима, че човекът е част от нея.
Децата са групирани по възраст от три години до подготвителна група.В детската градина:

се овладява езика и култура на речта
поставят се основи на математическите представи,
поставят се основи на музикална култура
овладява се двигателна култура и други дейности
Наред с подготовката на децата за училище, която се осъществява по програма одобрена от Министерството на образованието и науката, детското заведение предлага и други дейности с които децата разкриват своята артистичност.
По желание на родители и деца се предлагат допълнителни занимания по:

балет /класически и модерен/
спортна гимнастика /акробатика/
карате
английски език
логопед
религия
Карта
СНИМКИ (6)