Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

ОДЗ 79 "Слънчице"

Адрес
ул. “Джон Ленън” до бл. 26 и 27, София
Телефон
868-21-49 и 868-13-12; 868-10-63
Уеб сайт
Вид
Държавна
Директор
Елеонора Стоименова
Детска градина ОДЗ №79 "Слънчице" в Студентски град е детско заведение, изградено и планирано на научна основа.
Обединено детско заведение №79 "Слънчице" е общинско. От 2010 г. детското заведение е на делегиран бюджет.

Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.

Подготвителна институция в системата на средното образование.

Педагогическата практика и опит са показвани пред специалисти в педагогическата наука. Има участие в множество детски телевизионни предавания по Българската телевизия. Награди за участия в конкурси за детското творчество и художествено-творчески и изпълнителски изяви.
Карта