Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

СЕДМИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА №31 “ЗОРА”

Адрес
Ул. Училищтна 10, София
Телефон
02/ 936-57-74
Уеб сайт
Вид
Държавна
Директор
Йорданка Костова
Ежедневно СДГ 31 „Зора” се посещава от около130 деца на възраст от 3 до 7 години. При нас те имат възможност да развиват таланта си, да получават ярки впечатления, да намерят приятели, да се чувстват значими и обичани. При нас има всичко необходимо за пълноценно развитие, възпитание и образование на децата: Децата са разпределени в 4 възрастови групи по възрастови особености и желанието на родителите. Три от групите са със седмичен режим на работа, и една е с дневна органицация на престоя. Всяка група е разположена в отделни спални помещения, помещения за престой през деня и отделни сервизни помещения. Две от групите са със самостоятелни входове и две със общ вход. Сградата, в която се помещава детската градина е масивна тухлена и специално построена за детска градина.
Детската градина има два режима на работа:
Първа група – целодневен режим.
Втора, трета и подготвителна група – седмичен режим.
Обучението по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.
За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти, помощен персонал и др.
Карта
СНИМКИ (4)