Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

19 ОДЗ "Деница"

Адрес
Ул. Свето Преображение № 2, София
Телефон
02/9676274; 9676058
Уеб сайт
Вид
Държавна
Директор
Виктория Дринцолова
Ясла
  • Налична група/и за ясла
ОДЗ-19 работи ато целодневно обединено детско заведение с 2 яслени и 4 градински групи. Възпитателно-образователната работа се осъществява съобразно програмата „Активността на детето в детската градина”. Във всички групи се ползват утвърдените от МОМН учебни помагала на издателство „Изкуства”.Особено внимание се обръща на социалната адаптация на децата, зачитане на различните от нас, уважение към техните бит и традиции и индивидуални особености.Специални занимания с децата се провеждат за овладяване на умения за действия при бедствия, аварии и катастрофи и безопасно движение по пътищата.В ОДЗ-19 създаваме условия за приобщаване на децата към културните и национални традиции, запознаваме ги с културното, историческото и природното наследство на България, като база за патриотичното възпитание, възпитаваме ги в опазване на природата, съхраняване на българските културни ценности, опазване на собственото здраве като основна ценност.Дейности извън учебната програма:

Английски език
Футбол
Народни танци
Модерни танци
Латино танци
Карта
СНИМКИ (5)