Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Алиса - частна детска градина

Адрес
ул. „ Горски пътник ” 30, София
Телефон
865 28 80; GSM: 0888 85 35 25; GSM: 0895 61 64 26
Уеб сайт
Вид
Частна
Детска градина "Алиса" стартира дейността си през септември 2000 г., а официалното разрешение от МОН е получено със заповед Nо. РД 14-44 от 23.05.2001г.
Основни цели на детската градина “Алиса” са формиране на готовност за учене в децата и свободно общуване в детската общност, заедно с изпълнение на държавните образователни изисквания.
Осигурява се непрекъснатост на възпитателно-образователния процес, което позволява да се работи в посока равенство в постиженията на децата.
Детска градина "Алиса" се намира в кв. "Лозенец" на ул. "Горски пътник" No.30, в двуетажна къща с помещения, обособени за различните дейности от дневния режим на децата.
Градината разполага с вътрешен двор за игри и занимания на открито.
С децата се занимават квалифицирани предучилищни педагози, музикален педагог, логопед, психолог, медицински и помощен персонал.
Детска градина "Алиса" работи целогодишно на 5 дневна работна седмица.
Работното време е от 8.00 ч. до 18.30 ч. По предварителна заявка от страна на родителите, детската градина може да работи и извън установеното работно време, както и в празничните и почивни дни.
Карта