Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Аладин - частна детска градина

Адрес
Лозенец, ул. Люботрън 19, София
Телефон
0878 841 062, 0885 841 021, 0878 286 674
Уеб сайт
Вид
Частна
Детска градина Аладин е училище за музика, слово и танци. Детската градина работи по световно-признатата система “Шулверг”, създадена от Карл Орф.

Целта на тази система е чрез активизиране на творческия импулс у детето, в условията на колективната импровизация, то да развие заложбите си и да опознае света около себе си.

Детска градина Аладин приема деца от София на възраст от 1 до 7 години.
Децата се организират в малки групи (до 7 деца на възраст от 2 до 7 години).
Учебната програма отговаря на изискванията на МОН за детска градина. За всички възрастови групи тя включва обучение по:

Български език и математика
Ориентиране в природата и социалния свят
Конструктивно-битова дейност
Физическа култура
Музика
Английски език
Йога за деца

Частна детска градина Аладин има дългогодишен опит в работата с деца.В нея работят опитни педагози, медицински персонал и специалисти. Разполага със самостоятелна модерна база и място за игри навън.

Занималнята към детски център Аладин работи с ученици 1-4 клас и 5-7 клас от 15 години.

Всяка събота и неделя и два пъти в седмицата организираме арт програми за деца:

Рисуване
Приложни изкуства
"Да разкажем приказка с мама"
Театър
Йога за бременни
Карта
СНИМКИ (8)