Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

108 ЦДГ "Детско царство"

Адрес
ж.к. Дружба 1, улица "5048", София
Телефон
02/979-15-12
Вид
Държавна
Директор
Катя Димитрова
Осигуряваме балансиран дневен режим според потребностите на децата, благоприятна среда за детското развитие, участие на семейството в процеса учене чрез игра, индивидуален подход и равен старт за всяко дете, партньорство, сигурност и доверие, отлична подготовка на децата за училище.Целодневна детска градина № 108"Детско царство" се състои от две отделни сгради:
централа, в която се помещават 6 групи в триетажна, строена по оригинален проект сграда, която напълно покрива всички съвременни представи за функционалност, простор, свобода на действие и творчество на децата.
филиал, в който се помещават 4 групи, разположени в просторни занимални с подходящо съвременно детско обзавеждане, прекрасен прохладен и обезопасен двор и собствена кухня.
В централата има:
плувен басейн
физкултурен салон
музикален салон
стая на семейството
квалификационен кабинет
Предлагат се подходящи допълнителни дейности:
английски език
народни танци
компютър
плуване
приложни дейности
Карта
СНИМКИ (8)