Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Д-р Мария Монтесори - Частна детска градина

Адрес
кв. "Горна баня", ул. "Вечерница" 21, София
Телефон
02/ 957 86 89
Вид
Частна
Частна детска градина "Д-р М.Монтесори" е обособена самостоятелно на етаж в сградата на Националния учебен комплекс по култура. Тя разполага с:
Помещения за занимания и сън за всяка от групите
Игротека
Зала за танци
Плувен басейн
Столова със собствена кухня
Транспорт; за малките групи - от дома до дома или най-близкото и удобно за спиране място
Обширен, богато озеленен двор с няколко площадки за игри и разходки
Денонощна охрана
Лекар и медицинска сестра
Стоматолог - извършва профилактика и при необходимост и по желание на родителите - лечение
Подбран екип от квалифицирани специалисти - преподаватели, психолози и помощник-възпитатели. Усилията на колектива са ориентирани към дейност, която подпомага и поощрява придобиването на позитивни умения и навици от децата. Активно подкрепя развитието на доверие, инициативност, самостоятелност и морално-волеви качества у възпитаниците си.
Децата са разпределени на възрастов принцип по 12 в група. Дневният режим обхваща часовете от 08.00 до 17.00 часа. Включва занимания (интелектуални, творчвски, двигателни) по основните образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквавния.
Карта
СНИМКИ (12)