Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Град:с. Лиляк

Детски градини 

Целодневна Детска Градина "Детска Радост", с. Лиляк

ул.Люляк No 4, с. ЛилякТърговище

Целодневна Детска Градина "Детска Радост" (Село Лиляк) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)6020 06020/427