Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Град:Търговище

Детски градини 

Целодневна Детска Градина, с. Село Надарево

Целодневна Детска Градина (Село Надарево) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)6029 315

Целодневна Детска Градина "Радост", с. Маково

Целодневна Детска Градина "Радост" (Село Маково) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)6004 235

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Макариополско

ул."Ц .Райнов" №6, с. МакариополскоТърговище

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Макариополско Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Село Макариополско) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)6026 240
E-mail

Целодневна Детска Градина "Детска Радост", с. Лиляк

ул.Люляк No 4, с. ЛилякТърговище

Целодневна Детска Градина "Детска Радост" (Село Лиляк) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)6020 06020/427

Целодневна Детска Градина "Незабравка", с. Дългач

Целодневна Детска Градина "Незабравка" (Село Дългач) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)6029 250

Целодневна Детска Градина "Зорница", с. Дралфа

ул. “Република“ №1, п.к. 7782, с. ДралфаТърговище

Целодневна Детска Градина "Зорница", с. Дралфа Целодневна Детска Градина "Зорница" (Село Дралфа) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)6027 373
E-mail

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Голямо Соколо...

Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Голямо Соколово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)6061 06061-269

Целодневна Детска Градина "Щастливо Детство", с.Голямо ...

Целодневна Детска Градина "Щастливо Детство" (Село Голямо ново) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)6064 06064266

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Голямо градищ...

Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Село Голямо градище) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)60370 212
E-mail

Целодневна Детска Градина "Свети Свети Кирил и Методий"...

Целодневна Детска Градина "Свети Свети Кирил и Методий" (Село Буйново) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)6066 269