Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Град:Търговище

Детски градини 

Обединено Детско Заведение "Пчелица"

ул."Н. Симов" 6, Търговище

Обединено Детско Заведение "Пчелица" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)601 63972
E-mail

Целодневна Детска Градина No 3 "Здравец" с филиал в с. ...

ул."Стефан Куцаров" 7, Търговище

Целодневна Детска Градина No 3 "Здравец" с филиал в с. Разбойна Целодневна Детска Градина No 3 "Здравец" с филиал в с. Разбойна - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)601 6-3298
E-mail

Целодневна Детска Градина No 7 "Снежанка"

кв. Запад 1, 7700 Търговище, Търговище

Целодневна Детска Градина No 7 "Снежанка" Целодневна Детска Градина No 7 "Снежанка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)601 64819
E-mail

Целодневна Детска Градина No 1 "Веселушко"

УЛ. "Трапезица" 18, Търговище

Целодневна Детска Градина No 1 "Веселушко" Целодневна Детска Градина No 1 "Веселушко" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)601 63538; 0894451223
E-mail

Целодневна Детска Градина No 2 "Осми Март"

ул."Н. Рилски" 2, Търговище

Целодневна Детска Градина No 2 "Осми Март" Целодневна Детска Градина No 2 "Осми Март" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)601 62460
E-mail

Целодневна Детска Градина No 11

ул."Скопие" No 6, Търговище

Целодневна Детска Градина No 11 Целодневна Детска Градина No 11 - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)601 64684
E-mail

Целодневна Детска Градина No 5 "Червената Шапчица" с фи...

ул."Любен Каравелов", No 29, Търговище

Целодневна Детска Градина No 5 "Червената Шапчица" с филиал в с. Стража - целодневна детска градина с общинско финансиране. Уебсайт: http://цдг5.com/

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)601 64942
E-mail

Целодневна Детска Градина Nо 6 "Пролет"

ул."Трети март", Търговище

Целодневна Детска Градина Nо 6 "Пролет" Целодневна Детска Градина "Пролет" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)601 63895
E-mail

Целодневна Детска Градина № 8 "Слънце"

ул. "Кубрат", Търговище

Целодневна Детска Градина № 8 "Слънце" Целодневна Детска Градина № 8 "Слънце" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)601 62506
E-mail

Целодневна Детска Градина "Приказка" с филиал с. Лиляк

кв. ЗАПАД 2, Търговище

Целодневна Детска Градина "Приказка" с филиал с. Лиляк - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Търговище
Телефон+359 (0)601 64852
E-mail