Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Град:Вълчедръм

Детски градини 

Обединено Детско Заведение "Слънчице"

ул."Славянска" 23 А, Вълчедръм

Обединено Детско Заведение "Слънчице" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Вълчедръм
Телефон+359 (0)9744 23-76

Целодневна Детска Градина "Патиланци"

ул."Самуил" No 37А, Вълчедръм

Целодневна Детска Градина "Патиланци" Целодневна Детска Градина "Патиланци" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

КАТЕГОРИЯ *:Вълчедръм
Телефон+359 (0)9744 34-05; +359 (0)887 316835