Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Мара Тасева", с. Гагово

Адрес
ул."Георги Димитров" No 18, с. ГаговоПопово
Телефон
+359 (0)60384 236
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Мара Тасева"(Село Гагово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта