Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Първа Целодневна Детска Градина "Люляче"

Адрес
"Марко Николов" No 2, Попово
Телефон
+359 (0)608 27958; +359 (0)608 27958; +359 (0)608 27958
Вид
Държавна
Директор
Татяна Петрова Тодорова
Първа Целодневна Детска Градина "Люляче" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта
СНИМКИ (3)