Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Детски Свят"

Адрес
ул. "Янтра" No 21, Полски Тръмбеш
Телефон
+359 (0)6141 39-09; +359 (0)6141 39-17
Вид
Държавна
Целодневна Детска Градина "Детски Свят" - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта