Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Космонавт", с. Камбурово

Адрес
ул."Палатица" 7, с. КамбуровоОмуртаг
Телефон
+359 (0)6049 369
Уеб сайт
Вид
Държавна
Директор
Йовка Савова Ненкова
Целодневна Детска Градина "Мечо Пух" (Село Камбурово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Уебсайт: www.Facebook.com Целодневна детска градина „Космонавт”
Карта
СНИМКИ (4)