Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Целодневна Детска Градина "Снежанка", с. Обител

Адрес
ул. ”Георги Димитров”№7, с. ОбителОмуртаг
Телефон
+359 (0)899 430373; +359 (0)60451 06054025; +359 (0)60451 06451772; 0884/384-502
Вид
Държавна
Директор
Хатидже Билялова Юрукова
Целодневна Детска Градина "Снежанка" (Село Обител) - целодневна детска градина с общинско финансиране.
Карта
СНИМКИ (2)